Refracol 12A - 1260°C

Technické listy: 
Bezpečností listy: 

Kategorie:

ad