Refracol 8 - 1700°C

Technické listy: 

Kategorie:

ad