DESKOVÉ IZOLACE

Deskové vysokoteplotní izolace se v topenářství používají především k odclonění žáru vznikajícího v topeništi, který by jinak mohl poškodit méně teplotně odolné části zařízení (např. kovové části vnitřního pláště dvířek apod.), popř. ke snížení povrchové teploty vnějšího pláště. Jedná se o izolace z vláknitých materiálů převážně na bázi tzv. BIO-vlákna MgO-SiO2 nebo keramického vlákna Al2O3-SiO2.

 

ad

Prihlásit se k odběru RSS - DESKOVÉ IZOLACE