Superwool™607HT™

Superwool 607HT

Vyčleněno z klasifikace karcinogenních látek!

viz Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES

Zvláštní pozornost věnujte kapitole II – povinnosti zaměstnavatelů.

 

První a doposud jediné tzv.BIO-vlákno s klasifikační teplotou 1300°C!!! Svými vlastnostmi předčí keramické vlákno.

Přehled vyráběných formátů rohoží:

Tloušťka [mm] Objemová hmotnost [kg/m3] Šířka [mm] Délka [mm] m2 / karton
  64 96 128      
6     X 610 4 x 5500 13,42
10   X X 610 18500 11,28
13   X X 610 14640 8,93
19 o X X 610 9760 5,95
25 X X X 610 7320 4,46
38 X X X 610 4880 2,98
50 o X X 610 3660 2,23

Šířka role 1220mm a objemové hmotnosti označené symbolem o jsou dostupné na vyžádání.

ad